Personalutbildning i förskola i Hököpinge

6 oktober 2020 klockan 17.00

På önskemål från föräldrar kommer personalen i Bruksparkens förskola i Hököpinge att ägna ett personalmöte åt att lära sig mer om högkänsliga barn och deras behov och styrkor. Förskolan är ett personalkooperativ med sex avdelningar om vardera 16 platser för barn i åldrarna 1-5 år.

Jag inleder föreläsningen med en genomgång av vad högkänslighet är och på vilka sätt högkänsliga barn är lika respektive olika. Därefter berättar jag om fem ”områden” som är särskilt viktiga för högkänsliga barn:

  • Återhämtningstid och ro för att undvika överstimulering och stress
  • Känslohantering
  • Tid för reflektion och för att vänja sig vid nya saker
  • Förberedelse och förutsägbarhet
  • Tydligt vuxet ledarskap

Det kommer att finnas gott om tid för att ställa frågor och utbildningens innehåll anpassas efter personalens behov och intressen under föreläsningens gång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *