Personalutbildning för två förskolor i Vellinge kommun

18 september 2020 klockan 9.00

Personalen i de fristående förskolorna Rängbågen i Räng och Gyatrollet i Höllviken satsar på en gemensam utbildningsdag om högkänsliga barn.

Rängbågens förskola, som är Reggio Emilia inspirerad, har cirka 80 barn fördelade på fem avdelningar. Gyatrollets förskola har tre avdelningar, varav en är en naturförskola utan tillrättalagd lekplats.

Jag inleder föreläsningen med en genomgång av vad högkänslighet är och på vilka sätt högkänsliga barn är lika respektive olika. Därefter berättar jag om fem ”områden” som är särskilt viktiga för högkänsliga barn:

  • Återhämtningstid och ro för att undvika överstimulering och stress
  • Känslohantering
  • Tid för reflektion och för att vänja sig vid nya saker
  • Förberedelse och förutsägbarhet
  • Tydligt vuxet ledarskap

Det kommer att finnas gott om tid för att ställa frågor och utbildningens innehåll anpassas efter personalens behov och intressen under föreläsningens gång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *