Ska de yngsta barnen använda skärmar?

Världshälsoorganisationen (WHO) avråder från att barn under ett år ska använda skärmar. Barn som är mellan ett och två år bör inte sitta mer än en timme framför skärm enligt WHO:s riktlinjer, som presenterades i april 2019.

Forskarna är inte överens om vilka rekommendation som bör gälla för små barns medieanvändning. En del framhåller, att små barn inte har några behov av att använda skärmar och att det till och med kan vara skadligt. Därför bör de använda skärmar så lite som möjligt. Andra hävdar att barn tidigt behöver tränas i att hantera datorer, så att de blir trygga på Internet och kan hantera reklam, nätmobbning och obehagliga upplevelser utan att ta skada.

Generellt rekommenderar forskarna försiktighet, när det gäller mindre barn.

Mänskliga relationer är viktigast

Låt inte skärmen ta över den viktiga interaktionen med ditt barn! För små barn är det viktigaste att skapa en god och nära relation med sina föräldrar, så att de tryggt kan utforska världen. Om användandet av skärmar tar tid från samspelet med vuxna, är det allvarligt. Digitala verktyg kan finnas med i samvaron med barnen, men först och främst måste de få undersöka den fysiska världen. De behöver få samtala mycket med andra, för att utvecklas och lära känna sig själva.

Ska de yngsta barnen använda skärmar? – Pappa och son med iPad

Det är ingenting som kan överträffa mänsklig kontakt, när det gäller de yngsta barnens lärande. Lärande via skärmar går trögare och långsammare än tillsammans med en vuxen. Det beror på, att en tvådimensionell skärm aldrig kan ge så många nyanser och så mycket information som en människa. Barn under tre år har också svårt för att överföra kunskap från skärmen till verkligheten utanför.

Forskning har visat, att språkinlärningen hämmas av användningen av skärmar. Vi utvecklar inte språket lika bra, när vi bara hör det från TV, surfplattor eller datorer, som när vi samtalar med andra människor. När vi pratar med våra barn, använder vi vårt kroppsspråk, ansiktsuttryck, mimik, betonar olika saker, kan peka och titta på saker tillsammans. Det får vi inte, när vi tittar på en skärm. Därför är det också viktigt, att vi föräldrar funderar över våra egna digitala vanor och om vi är tillgängliga för våra barn. Forskningsresultat pekar på, att barn till mammor som tillbringar mycket tid med sina mobiltelefoner är mer oroliga, känner mer stress och är svårare att trösta än andra barn.

Var observant på innehållet

Innehållet i filmer, program och appar för små barn kan vara skadligt. Ofta möts barnen av starka färger, glada röster och skarpa ljudeffekter. Det blinkar och hoppar. Saker som går snabbt, med starka ljud och färger, låser barns uppmärksamhet och gör så att de inte kan slita blicken från skärmen. De utsätts för en mängd uttryck, som de inte kan sortera. Högkänsliga barn blir oftast mer påverkade av innehållet och kvaliteten i de som händer på skärmen. Det finns risk för att de blir överstimulerade. När barn ofta utsätts för så starka uttryck, kan det också motverka den viktiga träningen i att fokusera uppmärksamheten.

Barn, som från tidig ålder underhålls med starka och ständigt föränderliga intryck, lär sig inte att stå ut med att göra saker som är tråkiga. De får inte heller tillfälle att utveckla sin kreativitet. Det bästa sättet att stimulera barns kreativitet, fantasi och utveckling är, att de får ha tråkigt ibland. Då får de tid att tänka och komma på egna lekar.

Dela barnens upplevelser

Ska de yngsta barn använda skärmar? - Baby vid dator

Små barn behöver mer vägledning när de använder skärmar än större barn. De ska inte lämnas ensamma framför en surfplatta eller en dator. Algoritmerna på Internet gör, att risken är stor, att det dyker upp saker på skärmen, som vi inte vill att barnen ska se. Det kan hända när de tittar på en film eller spelar ett spel.

När små barn använder medier, behöver föräldrar finnas där för att hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser. Barnen behöver hjälp med att sätta ord på vad de har sett, gjort och upplevt. Det är viktigt att barn har vuxna att vända sig till med frågor, oro och förtroenden. Vuxna behöver också lära barnen att förhålla sig kritiskt till information. Dessutom behöver de se till, att barnen tar pauser och har varierade aktiviteter.

Källor: forskning.se och MåBra