Hur påverkas barn och ungdomar av digitala medier?

Hur barn och unga påverkas av att sitta vid skärmar är inte helt klarlagt. Deras hjärnor växer och utvecklas och det gör dem extra känsliga. Det finns ännu inga långtidsstudier som visar hur vårt beteende med mycket användning av olika digitala medier påverkar oss. Vi vet inte heller om strålningen från skärmarna ökar risken för att utveckla cancer.

Forskare har dock sett att vår fokustid, det vill säga den tid som vi klarar att fokusera på en sak, har sjunkit, sedan vi har börjat med att tillbringa så kort tid på så många olika saker. Det påverkar vår inlärningsförmåga negativt. Våra hjärnor tappar strukturer för att hänga upp ny kunskap i sådant som vi redan kan. När vi snabbt kan hitta svaren på Google, anstränger vi oss inte för att lära oss och komma ihåg saker.

Forskare har också märkt stor skillnad i vårt psykiska välmående sedan mobiltelefonerna kom in i våra liv. Det blev ännu tydligare, när de smarta telefonerna kom. Våra relationer försämras och våra empatiska förmågor trubbas av. Det beror på att vi distanserar oss. Enligt amerikansk forskning har empatin minskat med 40 procent de senaste 20 åren, för att vi tillbringar mindre tid med familj och vänner.

Högkänsliga barn och digitala medier

För många högkänsliga barn kan tiden framför datorn vara en avkoppling från det virrvarr av intryck, upplevelser och relationer, som de möter i världen utanför. Många föräldrar låter därför surfplattan eller datorn vara en plats för vila. Högkänsliga barn, som är mottagliga, kan lära sig mycket av pedagogiska spel. Men man ska använda det medvetet. Barn ska inte sitta så länge framför skärmen, att de blir överstimulerade.

Professor Jay Belsky framhåller, att högkänsliga barn oftast blir mer påverkade av innehållet och kvaliteten i de som händer på skärmen. De blir mer påverkade av våld och action i olika medier, men också av roliga och pedagogiska spel och program, än de flesta andra barn. De kan bli överväldigade av alla intryck. Många högkänsliga barn bör därför ha en lägre dos av filmer, spel och andra medier än andra barn. 

Extroverta och spänningssökande högkänsliga barn kan ha lätt för att fastna i dataspelsberoende. Det är särskilt vanligt bland pojkar. Ofta behöver de få stöd av vuxna till att begränsa sin medieanvändning.

Högkänsliga barn kan känna sig otrygga och spända om innehållet i bilder, berättelser, filmer och andra medier är otäckt. De funderar mer över betydelsen av lidande och smärta än andra barn. Ofta känner de oro, om en film eller en berättelse inte slutar lyckligt. Då behöver de få prata om sina tankar och känslor efteråt. Om de inte får hjälp med att bearbeta sina upplevelser, kan de tappa aptiten, få svårt att somna eller vakna av mardrömmar. Därför behöver föräldrar till högkänsliga barn vara extra uppmärksamma på och engagerade i vad deras barn gör framför skärmen.

Inga studier har ännu gjorts, som specifikt undersöker hur högkänsliga barn påverkas av digitala medier.

Appar och spel håller oss kvar

Hur påverkas barn och ungdomar av digitala medier? - Pojke som spelar datorspel

När vi använder sociala medier eller spelar spel, får vi positiva förstärkningar som gör det svårt att sluta. De flesta av våra andra vardagsaktiviteter har svårt att överträffa dessa belöningar på kort sikt. Våra hjärnor stimuleras mest, när de inte riktigt vet vad som väntar och när vi inte riktigt vet när nästa belöning kommer. Det är därför som vi hela tiden tittar efter gilla-markeringar och kommentarer. Många spel och appar är uppbyggda så att de lockar till mer spelande, genom att de ger oss de perfekta pauserna mellan belöningarna. De är också tillgängliga dygnet runt.

Skillnaden mellan olika typer av skärmar

Det spelar inte så stor roll om barn tittar på TV, leker med spel och appar eller tittar på Youtube. Den viktigaste aspekten är vad dessa aktiviteter tar tid ifrån. Med TV:n har vi något bättre kontroll över vad barnen tittar på. Med datorer och surfplattor är risken större, att barnen klickar in på saker som är olämpliga för dem. Det finns en hel del pedagogiska spel och appar, som är vetenskapligt utvärderade. De är naturligtvis mer utvecklande för barnen.

Källor: Ny Teknik och Rädda Barnen