Strategier

Barn, ungdomar och skärmtid - Titelbild

Barn, ungdomar och skärmtid

Det är inte främst tiden som är avgörande, utan mer vad barn gör vid skärmen och innehållet de tittar på. Ta reda på vad de använder sin skärmtid till.

Hur påverkas barn och ungdomar av digitala medier? - Titelbild

Hur påverkas barn och ungdomar av digitala medier?

Vår inlärningsförmåga, våra relationer, våra empatiska förmågor och vårt psykiska välmående påverkas av digitala medier. Barn och unga är extra känsliga.

Ska de yngsta barnen använda skärmar? - Titelbild

Ska de yngsta barnen använda skärmar?

När små barn använder medier, behöver föräldrar hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser. Forskare rekommenderar försiktighet, när det gäller mindre barn.