Experter på känslighet

Elaine Aron

Elaine Aron

1991 började Elaine Aron och hennes man Arthur Aron forska om personlighetsdraget som de senare skulle kalla högkänslighet. Efter att ha genomfört hundratals intervjuer, skapade de frågeformulär om högkänslighet som fortfarande används.

Tillsammans är makarna Aron två av världens ledande experter på inom kärlekens och de nära relationernas psykologi. De är även pionjärer i att använda magnetkameror både i studierna om kärlek och högkänslighet. Utöver sitt forskningsarbete håller Elaine Aron även föreläsningar och kurser. Hon har också skrivit fem böcker, bland annat Den högkänsliga människan och Det högkänsliga barnet. Läs mer på hennes webbplats!

Jay Belsky

Jay Belsky

Professor Jay Belsky är en internationellt erkänd expert inom barns utveckling och familjestudier. Han samarbetar med engelska, norska och holländska forskare och rekommenderar Elaine och Arthur Arons arbete. Tillsammans med Michael Pluess har han utvecklat teorierna om differentiell mottaglighet (differential susceptibility) och fördelskänslighet (vantage sensitivity). Han är ledande inom den nya och mer positiva synen på känslighet, som har vuxit fram sedan 1990-talet. Han arbete inspirerar andra forskare till att skapa studier som visar på styrkor hos personer som är känsliga och mottagliga för den omgivande miljön. 

Michael Pluess

Michael Pluess

Michael Pluess forskar främst om hur barns uppväxtmiljö påverkar deras psykologiska utveckling. Han är särskilt intresserad av, hur barns olika gensammansättningar, personlighetsdrag och liknande påverkar deras mottaglighet för olika miljöaspekter. Tillsammans med Jay Belsky har han utvecklat forskningsstudier, som kan visa styrkor med att vara känslig, något som har förbisetts i tidigare forskning. De har gemensamt presenterat teorierna om differentiell mottaglighet (differential susceptibility) och fördelskänslighet (vantage sensitivity).

Hör honom själv berätta om sin forskning!