Kunskap

Hur är högkänsliga barn? - Titelbild

Hur är högkänsliga barn?

Högkänsliga barn har ett extra känsligt nervsystem och är mer känsliga för olika sinnesintryck. De funderar djupt, är empatiska, blir lätt överstimulerade.

Högkänsliga barns känslighet - Titelbild

Högkänsliga barns känslighet

Högkänsliga barns känslighet kan vara fysisk, social, personlig och ideologisk. De har starka känslor, reflekterar djupt över saker och är samvetsgranna.

Temperament - Titelbild

Är ditt barn introvert eller extrovert?

Extroverta barn får energi av att umgås med andra. Introverta barn tycker om lugna aktiviteter och samlar energi när de är för sig själv.

Personlighetsdrag - Titelbild

Personlighetsdrag – en viktig potential

Alla personlighetsdrag har fördelar och nackdelar. Föräldrar behöver arbeta medvetet med alla barnets drag, för att locka fram dess fulla potential.

Spänningssökande högkänsliga barn - Titelbild

Spänningssökande högkänsliga barn

Ungefär 30 % av högkänsliga barn har spänningssökande drag. Spänningssökande högkänsliga barn har stort behov av omväxling, men blir lätt överstimulerade.

Miljökänslighet - Titelbild

Miljökänslighet

Miljökänslighet ger högkänsliga barn styrka, om de får en kärleksfull uppfostran, men gör dem sårbara om de växer upp under dåliga förhållanden.

Experter på känslighet

Läs mer om de internationellt erkända forskare som har visat att känsliga personer inte bara är sårbara utan även har många styrkor och resurser!