Högkänsliga barn

Kunskap

Dessa sidor ger dig kunskap om vad som kännetecknar högkänsliga barn och på vilka sätt de är olika.

Strategier

På dessa sidor berättar jag om redskap och strategier som hjälper dig att stötta och stärka ditt barn.

Råd

Här får du praktiska råd som jag och andra föräldrar har använt för att tackla utmaningar och lösa problem i vardagen med våra högkänsliga barn. Bidra gärna med egna!

Test

Funderar du över om ditt barn är högkänsligt? Då kan du fylla i Elaine Arons frågeformulär för föräldrar på denna sida och få svar.