Inspirationskompaniet

En plats för alla som har eller möter högkänsliga barn

Kunskap, strategier och praktiska råd

Högkänsliga barn - Ingress

Låt känsligheten bli en gåva!


Högkänsliga barn har stor mottaglighet för positiva upplevelser i livet och stor potential för att utveckla styrkor och resurser. Eftersom vår intensiva värld inte är anpassad efter deras känslighet, möter de också problem och utmaningar. Det kan alltså vara både härligt och besvärligt att vara högkänslig.

Om känsligheten ska bli en gåva för ditt barn, behöver du hjälpa det att förstå sin känslighet och bli vän med den. Barnet behöver lära sig att acceptera både det fina och det svåra med att vara känslig. Föräldrar, pedagoger och andra vuxna kan göra mycket, för att högkänsliga barns potentialer ska kunna blomma ut.

På min webbplats hittar du kunskap, strategier och praktiska råd som hjälper dig att förstå och stötta ditt barn.

Aktuellt

Högkänsliga barn

Kunskap och redskap att använda i din uppfostran.

Förälder

Resurser för dig som är förälder till högkänsliga barn och/eller högkänslig förälder.

Tjänster

Mina kurser och föreläsningar om högkänslighet och högkänsliga barn.

Mina uppdrag och samarbeten

Sveriges förening för högkänsliga
Svenska kyrkan
Humanova
Sensus
Studiefrämjandet